Skip to main content

Universitetsnettverk sikrer utvekslingsstudenter fra BREXIT

Foto: Colourbox.com

BREXIT påvirker også norske studenter som vurderer å dra på utenlandsopphold. Statsråd Iselin Nybø gjorde dette tydelig i sin advarsel mot å søke seg til Storbritannia, ettersom usikkerheten er stor for Erasmus-programmet.

UiB er medlemmer i universitetsnettverket Coimbra Group. Vi stiller oss bak deres nylige uttalelse om å mobilisere utvekslingsnettverket for å vedlikeholde student- og ansattmobilitet med Storbritannia hvis Erasmus svikter. Gjennom våre veletablerte universitetsnettverk jobber vi for å vedlikeholde kunnskapsflyten på tvers av landegrenser.

Les uttalelsen her: Coimbra Group Statement on BREXIT

Rektors julehilsen – Rector’s season’s greetings

Kjære studenter, medarbeidere og alumner.

(For english: https://www.uib.no/en/foremployees/123036/christmas-greetings-students-staff-and-uib-alumni)

Vi er ved enden av nok et rikholdig år.

I 2018 har vi virkelig markert oss internasjonalt. UiB er tilstede på mange arenaer, og det er tydelig at vår kompetanse påvirker verden.

En av disse forbindelsene har fått ekstra medieoppmerksomhet i år, nemlig våre forsknings- og utvekslingssamarbeid med kinesiske miljøer. Vi ønsker den kritiske debatten velkommen, samtidig er jeg godt fornøyd med vår økte kontakt og de enorme mulighetene dette medfører for å utvikle gode forsknings- og utvekslingssamarbeid.

UiB har også figurert i media i mange andre saker, men én var langt synligere enn resten. I høst leste vi om våre arkeologer ved Centre for Early Human Behaviour (SapeinCE), og deres banebrytende funn. De fant en stein med verdens eldste tegning, og nyheten spredte seg verden over. I fjor ble prof. Christoffer Henshilwood og hans team ved senteret tildelt status som senter for fremragende forskning. Årets funn illustrerer svært godt hvordan våre fremragende forskere utvider kunnskaps- og forskningshorisonten.

UiB er først ute på flere områder, og i år var vi det første universitetet som lanserte en humaniorastrategi. Denne følger opp Stortingsmeldingen om humaniora. De siste internasjonale rankingene viser at våre humanioraforskere faktisk ligger på sjetteplass i hele verden for mest sitert forskning. Da skulle det bare mangle at vi er frempå i vårt strategiske arbeid.

At vårt strategiske arbeid bærer frukt ble vi vitne til i Barcelona. Der holdes konferansen Gartner Symposium/ITxpo for mer enn 7000 europeiske IT-topper og andre europeiske ledere. Og UiB ble trukket frem som et eksempel på hvordan man kan nærme seg en full digitalisering av eksamener. En fjær i hatten for digitaliseringsstrategien vår, DigUiB-programmet, og for alle som har jobbet for å innføre dette.

Vårt grundige digitaliseringsarbeid er òg synlig i årets mange viktige tildelinger til UiB-prosjekter. For eksempel fikk vi nå helt på tampen av året gledelig beskjed om to av fire innvilgede søknader til DIKUs prosjekter for digitalisering.

Også andre markante lanseringer fra fjoråret er i full sving i år. Vårt nyeste fakultet for kunst, musikk og design, er et godt eksempel på dette. I år ble UiB det første norske universitetet med ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi ser også at mange spennende tverrfaglige samarbeid er i emning. For eksempel arbeides det mellom designere og medisinere, blant annet for å møte helseutfordringer som demens.

Medieklyngen vår, Media City Bergen, er et annet godt eksempel på synergier som har fortsatt fra etableringen i fjor. Medieklyngen får mye ros, og internasjonalt ser man til Bergen. I år har vi også åpnet et nytt senter for gravejournalistikk, som jeg er spent på å høre mer fra i fremtiden.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen oppsummerte kunnskapsklyngene våre på en fin måte, da han sa: «Dere har her i Bergen vist frem hvordan vi skal gjøre det som land.» Det er bare å fortsette å se mot vest, for vi vil vise dette i årene som kommer også.

Beveger vi oss enda lengre vest, nærmere bestemt over dammen og til Florida, kunne man være vitne til et lysende eksempel på UiBs forskning. Lyset kom naturligvis fra SpaceX rakettmotorene som var på vei opp i rommet, med UiB-forskning om bord. Birkelandssenteret ved UiB har utviklet instrumentet som skal måle atmosfæriske gammaglimt fra lyn, en del av ASIM-prosjektet. Nok et eksempel på strålende resultater fra arbeidet hos våre miljøer for fremragende forskning.

Men året har ikke bare vært gladsaker, for i høst mottok vi også den verst tenkelige beskjeden for et universitet. Det var med stor sorg at vi mottok meldingen om den tragiske bilulykken i Sør-Afrika som kostet en av våre studenter livet. Våre varmeste tanker går til de pårørende.

Dere studenter er det viktigste vi har, og det er av stor betydning for oss at dere har det bra ved UiB. I år kom Studentenes helse, og trivselsundersøkelse. Den viste dessverre at mange studenter i Norge opplever ensomhet. Men den viste også at de aller fleste studentene er svært tilfredse med studiebyen Bergen og med universitetet. På dette gode grunnlaget må vi må vi jobbe videre for å inkludere hverandre og møte utfordringer som ensomhet.

Også fikk vi nylig melding fra Helsedirektoratet om at vi får midler til arbeid med mentorordning ved bruk av seminarledere og viderekomne studenter. Dette er et samarbeid med studentsamskipnaden, og det kommer til å bli et viktig bidrag for studentene våre.

2018 har vært et strålende år for samarbeid med våre studenter. Vi har hatt stor nytte av studentdemokratiets innspill og vurderinger. Også ser vi at studentene våre er å finne i kulissene for mange av de spennende arrangementene her i byen. For eksempel står UiBs studenter bak konferanse-suksessene «Vi må snakke om fremtiden» og «Bergen International Student Conference». Klima- og samfunnsdebatten står stadig på agendaen.

At studentene er opptatt av klima og samfunn har vært tydelig også på andre arenaer. For de var viktige for vår første nasjonale bærekraftkonferanse. Denne har vært noe av det aller mest betydelige for UiB i år. Vi har dessuten tatt rollen som nasjonalt ledende universitet for bærekraft i vår sektor. Mange fikk nok også med seg at UiB er blitt offisielt knutepunkt for bærekraftsmål 14 (SDG14), Liv under vann, på vegne av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact. Det er bare 16 andre universitet i verden som har fått slike roller, og vi er svært kry over våre havmiljøer.

Året har inneholdt mange ulike hendelser. Enten de har vært positive eller negative er dette noe vi takler sammen. Studenter og ansatte. Sammen forvalter vi en kunnskap definert av sin kvalitet. Det er med denne at vi utdanner, forsker, utvikler og skaper. Slik oppfyller vi også vårt samfunnsmandat, og dette vil jeg takke dere alle for. I år som alle tidligere år.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle god jul, og et godt nytt år!

Dag Rune Olsen
Rektor

Store norske leksikon blir stadig viktigere

I dag ble vi invitert til Store norske leksikons (SNL) julemarkering. SNL bidrar til en helt unik kvalitetssikret kunnskapsformidling. Tidligere har man bare kunne drømme om en slik tilgang på kunnskap, og i tider med både «fake news» og «alternative facts» blir SNL stadig viktigere. I så måte er det gledelig å kunne gratulerer med rekorden på 2,4 millioner unike brukere.

Rektor Dag Rune Olsen grep dessuten sjansen til et lite intervjue med redaktør og UiB-alumn Stig Arild Pettersen.

Vi vil også anbefale å lese Stig Arilds blogg om betydningen av SNL i en tid hvor det står dårlig til med svært mange andre lands leksika: https://lillenorske.no/2018/03/the-encyclopedias-strike-back/ SNL har fått rosende oppmerksomhet fra Europaparlamentet og Universitetet i Bergen er ekstra stolte som medeiere.

Vi tilbyr gratis utdanning, men det er langt fra gratis å være student

Det er ikke mange røde vikingskip igjen av studielånet etter husleia er betalt.
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Politisk kommentator i Dagbladet, Ola Magnussen Rydje skrev forrige uke om den «forbanna salderingsposten». Han vet hva han snakker om, Rydje, som tidligere leder av interesseorganisasjonen for «salderingsposten» – Norsk Studentorganisasjon (NSO).  Grunnen til forbannelsen og at arge studenter planlegger å ta til gatene den 29. november er regjeringens forslag om å endre grunnlaget for konvertering av utdanningsstøtten fra lån til stipend. Inntil 40% av utdanningsstøtten kan i dag omgjøres til stipend ved avsluttet utdanning. Regjeringen foreslår at 15% av dette først konverteres ved oppnådd grad.  Studenter som avslutter sine studier, men uten å fullføre en grad vil da stå igjen med en større låneandel enn i dag.

Omleggingen er tenkt å motivere flere til å fullføre og avslutte studiene med en oppnådd grad. Du skal lete lenge etter universitetsledere som ikke gir sin tilslutning til ambisjonene om redusert frafall, økt gjennomføring og avlegging av grader, og helst på normert tid. Spørsmålet er likevel om nye økonomiske insentiver er virkemiddelet vi lenge har lett etter. Prorektor og økonomiprofessor Linda Nøstbakken ved NHH sier til Dagens Næringsliv  at hun tror økonomisk insentiv vil virke. Universitets- og høgskolerådet har derimot tatt studentenes siden i saken.

I Norge er det rimelig tverrpolitisk enighet om at høyere utdanning skal være gratis tilgjengelig for alle og at institusjonene derfor ikke kan ta skolepenger. Utdanning av befolkningen er en investering med svært god og høy avkastning og en forutsetning for blant annet statsministerens uttalte ambisjon om en kunnskapsbasert økonomi. Selv om vi ikke har skolepenger i Norge, betyr det på ingen måte at det er gratis å studere. Boutgifter på 50-60 000,- i året er ikke uvanlig for dagens studenter. Leier du på boligmarkedet i Bergen er gjennomsnittet for ett-roms nærmere 71 000,- og i Oslo ligger det like under 98 000,-. Da jeg selv studerte på 80-tallet nøt jeg godt av en sentralt beliggende hybelleilighet til en tidel av dagens årlige kostnader. Selv om studielånet har vokst noenlunde i tråd med konsumprisindeksen, er realiteten at studenter har langt mindre penger å kjøpe for når det meste går til husleie.

For hvert studieår løper kostandene og selv med dagens konverteringsordning skal altså minst 60% tilbakebetales. Og det gjerne samtidig som du tar opp ditt første boliglån, og muligens stifter du familie som heller ikke akkurat er gratis. Det koster å studere i Norge, selv uten skolepenger, og det er allerede solide økonomiske insentiver for å fullføre på normert tid med en grad på innerlomma. Det billigste lånet er tross alt det du ikke tar.

Det finnes alt mer enn bare økonomiske insentiver for at studenter skal avslutte med en avlagt grad. Med Kristin Clemet kom kvalitetsreformen med tettere oppfølging av studentene, mer organisert undervisning og fastere studieløp mot bachelor- og mastergrader. Reformen møtte motstand i akademia. Paradoksalt nok har vi fortsatt å spisse og snevre våre bachelor- og masterstudier langt utover det daværende statsråd Clemet nok hadde sett for seg. Resultatet av vår egen politikk er mindre valgfrihet og fleksibilitet. For studenter som er usikre på om språk, filosofi, økonomi eller informatikk er det rette, kan dette bety flere kurs som ikke lar seg innpasse i et strengt programmert studieløp mot en grad. At det virker demotiverende er lett å forstå. Frafall blir i verste fall resultatet. Også arbeidsmarkedet etterspør flerfaglig kompetanse hos studentene våre. Ønsker man innovasjon er det mer ettertraktet med en sammensatt arbeidsgruppe, hvor arbeidstakerne har variert bakgrunn. Vi må våge å spørre oss selv om vi ikke har laget så rigide studieløp at det verken tjener arbeidslivet eller den enkelte student sine interesser.

Rydje mimrer, på tross av sine unge alder, tilbake til studentopprøret i 1993 med slagordet «Hernes må fjernes!». Studentene fikk gjennomslag for økt stipendandel, men som Rydje påpeker så gikk det jevnt over nedover etterpå. Kanskje er det derfor Studentparlamentet ved UiT ikke planlegger å ta til gatene i «Nordens Paris», men snarere ønsker seg dialog med myndighetene.

 

Dag Rune Olsen
Rektor ved UiB

VLOG #4 Arven etter Aarebrot – Forskningsformidling

Hvordan kan vi bli enda bedre på formidling av forskning?
Jens Kihl etterlyser i dag i Bergens Tidende at forskningsformidling må bli bedre. Rektor Dag Rune Olsen forteller om tiltakene våre, men ønsker også at flere kommer med forslag til forbedring.
Temaet er spesielt aktuelt i dag, for i kveld holder vi den aller første Aarebrotforelesningen 2018.
Få det med deg på NRK2 kl. 19.55 eller i Aulaen her ved Universitetet i Bergen, og god helg!

Vi hjelper deg å følge med på UiB

Rektor Dag Rune Olsen anbefaler å følge relevante sider på sosial media.
Foto: Vebjørn Granum Kjersheim

ENGLISH VERSION BELOW THE LINKS

Hei, rektor Dag Rune Olsen her. Hjertelig velkommen til nytt semester hos oss, og vi håper du nå har kommet godt i gang!

Universitetet er stort, og det kan være utfordrende å få oversikt. Men det er lurt å få med seg hva som skjer ved vår campus, hvilke studentarrangement som holdes og hvilke saker som opptar oss. Dette kan du få oversikt over ved å lese overskrifter og saker i nyhetsoppdateringen på din Facebook.

Er du helt ny hos oss, så har du sikkert nok med å følge med på de nye fagene du tar. For at du ikke skal bli for overveldet har vi derfor satt sammen et utvalg av Facebook-sider vi anbefaler å følge.

Plutselig kommer du over noe relevant for dine studier, og kanskje finner du nettopp temaet for din kommende bachelor- eller masteroppgave her!

Sidene er fra universitetet og studentorganisasjoner. Her legges det blant annet ut arrangementer som fester og debatter, nyheter om forskning som påvirker samfunnet, studentsaker og samfunnsdebatter UiB deltar i.

Om du ikke bruker Facebook kan du finne mye av informasjonen ved www.uib.no, vi bruker også Twitter og Instagram.

Lykke til med studiene!

Du kan klikke på linkene under og følge sidene / You can click the links below and follow the pages:

UNIVERSITETET I BERGEN / UNIVERSITY OF BERGEN
https://www.facebook.com/unibergen/

STUDENTPARLAMENTET UiB / THE STUDENT PARLIAMENT AT UiB
https://www.facebook.com/spuib/

INTERNATIONAL STUDENTS UNION OF BERGEN (ISU UiB)
https://www.facebook.com/ISU.UiB/
Especially recommended for international students

REKTORATET / RECTORATE 
https://www.facebook.com/UiBrektoratet/

DITT FAKULTET OG INSTITUTT / YOUR FACULTY AND INSTITUTE

Mange institutt har også egne sider. / Many institutes have their own pages.

STUDVEST
(Studentavis/Student newspaper)
https://www.facebook.com/studvest/

STUDENTERSAMFUNNET / BERGEN STUDENT SOCIETY
(Arrangementet som debatter og fester / Events like debates and parties)
https://www.facebook.com/studentersamfunnet/

SAMMEN
Studentsamskipnaden på Vestlandet / Student Welfare Organization of Western Norway
https://www.facebook.com/sammenbergen/

STUDENTUTVALGET OG FAGUTVALG
 / STUDENT COMMITTEE
Studentutvalg (fakultet) og fagutvalg (institutt) representerer deg som student.

Mange fagutvalg har også egne sider.  / Many student committees also have their own pages.

UiB ALUMNI
(nettverk for tidligere studenter/network of former students)
https://www.facebook.com/UiBAlumni/ 
Poster om tidligere studenter med inspirerende yrkesvalg/Posts about former students with inspiring jobs.

IT UiB
https://www.facebook.com/itavduib/  

UTDANNING I BERGEN / STUDY BERGEN
https://www.facebook.com/utdanningibergen/
https://www.facebook.com/Study-Bergen-53115292988/ 

 

ENGLISH VERSION

Hello, I am rector Dag Rune Olsen and I would like to welcome you all to a new semester here at the University of Bergen (UiB).

The university is big and it can be challenging to get an overview. However, it is a good idea to follow what happens on campus, to know about the student events that take place and to pay attention to the societal matters that interest UiB. An easy way to get an overview is by reading headlines and articles in the news feed on your Facebook.

If you are new at UiB, you are probably busy with getting into different classes and lectures. We do not want to overwhelm you, and therefore we have put together a selection of Facebook-pages we recommend you to follow.

Suddenly you may find something relevant to your studies in your news feed, and maybe you will find inspiration for your bachelor- or master-thesis.

The pages we recommend are from the university and student organizations. Among other things they post about events, such as parties and debates, news about research affecting society, student issues and social debates UiB participate in.

If you do not use Facebook, you can find a lot of information at www.uib.no, we also use Twitter and Instagram.

The best of luck with your studies!

VLOG #3 SFF-suksessen Birkelandsenteret; Dag Rune Olsen intervjuer Nikolai Østgaard

Vlogger om Florida, romforskning, og fremragende forskning i verdensklasse.

Internasjonale vitenskapelige komiteer har evaluert de 13 sentrene for fremragende forskning som startet opp i 2013. Alle sentrene får finansiering i en ny femårsperiode. Av UiBs sentere kommer Birkelandssenteret for romforskning best ut. I en samlet uttalelse fra komiteene omtales SFF-ordningen som en stor suksess med sentre som forsker på internasjonalt toppnivå.

Jeg grep sjansen til en vlog med lederen av Birkelandssenteret, Nikolai Østgaard, som forteller om verdien av grunnforskning og hva som skal til for å drive forskning i verdensklasse.

SDG Conference Bergen, rektor Dag Rune Olsen’s opening speech

Bærekraftskonferansen 2018 / SDG Conference 2018. Foto: Eivind Senneset, UiB

This very day. This very hour.
The citizens of Cape Town face a draught that threatens the whole city.
The last update is that the so cold “Day Zero”,
when the taps run dry,
is expected to be on the 11th of May.
How could this happen?
Was there no prior knowledge that warned of the crisis beforehand?
Of course there was. One thing is access to knowledge, how it informs decision-making and political action is something different.
The example from Cape Town is only one of many reasons
why we need to talk about the science-policy interface.
And, that is exactly what we will address in this conference
on the United Nations Sustainable Development Goals – the SDGs.

We as scientists need to get across
to politicians and other decision-makers
how important our knowledge – based on research – is for the SDGs to succeed.

The sustainable development goals are radically different
and more ambitious than the previous Millenium goals.

The responsibility is now global.
We all need to develop,
that means the perspective of developed and developing countries is challenged.
In the context of the SDGs we are all developing countries.
Norway included.

In April 2017 Peter Thomson,
then president of the United Nations General Assembly,
wrote a letter to all Deans, Universities presidents and leaders of higher education institutions around the world.
Thompson’s clear message was:
“Everything I have learned […] has convinced me that, taken together with the Paris Climate Agreement,
the 2030 Sustainable Development Agenda provides humanity with the best chance we have to shape a sustainable way of life for our species upon this planet. […]
It goes without saying that young people are the most capable of the transformation required,
having the most to gain
or lose from the success or failure of the Agenda.
I therefore make this sincere request to you to make these Goals an integral part of research, teaching and study at your institutions.” 

Why did Thomson address us?
We are primarily decision makers in two fields:
research and education.
It is our responsibility to critically approach the sustainable development goals
and to make our knowledge and research available.
Because it is decisive that we are listened to in the process of diplomacy making.
And the Universities are indeed already reacting to Agenda 2030 and the SDGs,
because we realise that knowledge shapes society.

In Bergen we work strategically with the SDGs.
Just last month we established the Centre for Sustainable Global Ocean Governance and Research.
By creating this centre,
we have created a mechanism for providing research-based knowledge supporting informed policy-making.
Such collaboration will help Norway be a key international player on the SDG14 – “Life below water”.
Through our scientific work and efforts
we progress towards conserving and sustaining the oceans, seas and marine resources.
Sustainable management is also critical to the blue exonomy and thus SDG2 – “Zero hunger”.
At the UN Ocean Conference last year,
Our university agreed to several voluntary commitments devoted to sustainable oceans.
If we are to succeed in the science-policy interface,
we need to build partnerships and cooperation globally.

Climate change is the greatest threat to human rights in the 21st century.
These are the words of Mary Robinson – former President of Ireland and United Nations High Commisioner for Human Rights – referring to SDG13.
But, it also affects a number of the other SDGs, like sustainable cities and communitites, zero hunger, good health and clean water.
The Paris agreement, COP21, represented a breakthrough for combatting climate change.
It was also a victory for high level diplomacy.
And, it demonstrated – eminently so – how science can inform and support policy-making,
International diplomacy and negotiations on topics of global importance.
In Bergen, the Bjerknes Centre for Climate Research has conducted research on the highest scientific level, internationally
AND has engaged with the intergovernemnetal Panel on Climate Change – IPCC
and – as such – has a share in the Nocel Peace prize 2007
This show the mutual dependence of scientific quality and societal relevance.

We are engaged in a wide range of research and educational activities of relevance to a number of the SDGs, such as:
Centre for women’s and gender research, – goal five, Gender Equality.
Centre for international health – goal three, Good Health and Well-being.
Centre for climate and energy transformation, CET – goal seven, Affordable and clean energy.

And most importantly, perhaps,
we study human lives, economies and societies, – Subjects subsumed in every goal.

A common grounding of all the sustainable development goals is that we – humans – are the key to succeeding.

Subjects in humanities and social sciences are common for all SDGs.
When populism, polarization and extremism become more apparent,
humanistic and social understandings are more important than ever.
We cannot hope to show the way to reaching the SDGs with
technological advances alone.

It also implies that we must think differently. Business as usual is no option.
We must be critical AND creative, we need to embrace diversity in view and ideas.

To quote artist, song writer, and ICAN activist Nosizwe Baqwa:
“To change the narrative, DARE to invite in other storytellers.”

Our students are our inspiration.
They prove that creation, refinement and dissemination of knowledge and awareness work.
Through these processes, our efforts really do make an impact.
We must work with our students so they can shape our common future into a sustainable one.

Before wells began to dry up in Cape Town, there were forewarnings.
Agenda 2030 and the SDGs are the warning of draught,
hunger,
conflict and crisis on a global scale.
Knowledge is the prerequisite for tackling these challenges.

Minister, UN representatives, distinguished guests, students, colleagues and friends:
Welcome to this conference on the UNs sustainable goals.
An event we promise to make an annual arena for discussions over the SDGs and to foster the science-policy interface.
Now, it is my great pleasure to introduce the minister of research and higher education, Iselin Nybø. The floor is yours!

 

(The speech was held on the 8th of February)