Rektor er universitetsstyrets leder og har på universitetsstyrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av virksomheten ved Universitetet i Bergen.

Rektoratet ved Universitetet i Bergen består av rektor Margareth Hagen, prorektor med ansvar for utdanning og digitalisering Pinar Heggernes, viserektor for innovasjon, satsinger og klynger Gottfried Greve og viserektor for forskning og internasjonale relasjoner Benedicte Carlsen.

Universitet i Bergen har en unik rolle i samfunnet. Vi forvalter og utvikler uavhengig kunnskap. At forskingen er uavhengig, er helt grunnleggende for samfunnsutviklingen og for kvaliteten og tilliten til kunnskapen vi skaper. Akademisk frihet kombinert med god, faglig ledelse av institusjonen, tuftet på viktige universitetspolitiske verdier og forståelse av universitetets rolle i et samfunn i endring, er den beste måten å sikre dette på.