Foto/ill.: Vebjørn Granum Kjersheim, UiB

Vi ser at usikre tider krever sikker kunnskap. Universitetet i Bergens bidrag til Store norske leksikon leses mer enn noen gang.

Pandemien har virkelig utfordret vår kunnskap. På den ene siden har den stimulert til et informasjonskaos med økte mengder falske nyheter og konspirasjonsteorier. På den annen side så ser vi heldigvis at folk søker etter pålitelig kunnskap. Det siste er svært gledelig å se ettersom det underbygger tallene fra en nylig undersøkelse utført på vegne av Forskningsrådet. Undersøkelsen finner at ni av ti nordmenn har stor tillit til forskning. Ved UiB er vi opptatt av at vår kunnskap skal ut i samfunnet, og når UiBs leksikonartikler nå leses som aldri før er det svært gledelige nyheter.

Til sammen er UiBs artikler i Store norske leksikon lest 5,8 millioner ganger det siste året. Det er en 19 prosents økning fra i fjor. Med tanke på den siste tidens debatt om arbeidslivsrelevans og studier i humaniora er det også svært interessant å se på hva som er lest mest. De mest populære UiB-artiklene kommer nemlig særlig fra fagmiljøene i religionsvitenskap, historie, språk- og litteraturvitenskap og filosofi. Riktignok brukes Store norske leksikon av mange skoleelever og studenter, men jeg tror likevel at populariteten i disse artiklene viser hvor viktig disse fagene er for oss. Folk verdsetter kunnskap om mennesket, kultur og samfunn, og da skulle man jo også tro at det gjelder folk i de fleste jobber.

Når informasjon på et generelt nivå har blitt lett tilgjengelig, men også svært varierende i kvalitet, da er steder som Store norske leksikon utrolig viktig. Derfor vil jeg rette en takk til redaksjonen der som er grunnstammen for helt avgjørende kunnskapsformidling. Og ikke minst en stor takk til alle ved UiB som har rollen som fagansvarlige eller som bidrar til artikkelskriving. Dette arbeidet er enormt viktig for samfunnet vårt, og det er dere som leverer den nødvendige og høye kvaliteten.

Jeg har tidligere kunnet skryte av den positive trenden vi har med lesertallene i Store norske leksikon. Dette skal vi fortsette med. Derfor vil målsetningen fremover være å øke dette ytterligere.

Dag Rune Olsen
Rektor