Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen, takker studenter og ansatte for fleksibilitet og velvilje når Universitetet i Bergen nærmest over natten ble gjort digitalt grunnet korona. Han oppfordrer folk om å ta vare på hverandre, holde motet oppe og huske solidaritetsprinsippet. #uibhjemme