I går var det hastemøtet mellom landets universitets- og høgskolerektorer og statsråd Henrik Asheim om korona-situasjonen og konsekvensene for høyere utdanning.

Å stenge et universitet er dramatisk, men så gjør vi det heller ikke uten god grunn. I går annonserte statsministeren de mest omfattende tiltak som er iverksatt i fredstid i et forsøk på å begrense smittespredning av Covid-19, bedre kjent som korona-viruset. Tiltakene omfatter også stengning av universitet og høgskoler og UiB har iverksatt tiltak i tråd med dette. Også en rekke andre land innfører lignende tiltak slik som i Danmark og nå også i deler av USA.

Covid-19 er spesielt ved at det smitter lett og at befolkningen ennå ikke har immunitet i motsetning til de årlige influensaepidemiene.  I nettmøte i går med alle lederne i sektoren understreket statsråd Henrik Asheim at liv og helse har aller høyest prioritet. Derfor iverksettes de nye tiltakene. Unge mennesker uten andre sykdommer er ikke i risikogruppen for alvorlig sykdom ved smitte av Covid-19. Mange av våre ansatte vil også være utenfor de kjente risikogruppene. Det betyr ikke at vi ikke tar smittefare på alvor. Tvert imot. Med så mange mennesker samlet som det normalt er ved et universitet til daglig, kan smitten bre seg raskt. Ved omfattende og rask smittespredning vil belastningen på helsevesenet bli stort og faren for at ikke alle vil kunne få nødvendig helsehjelp øker. Bekjempelse av epidemier handler om tiltak i solidaritet med hverandre. Derfor iverksetter vi strenge tiltak ved UiB.

Å stenge et universitetet betyr i denne sammenhengen ikke å avvikle all aktivitet. Det er campus som fysisk arbeids- og møteplass som berøres. Universitetsledelsen arbeider med å skalere opp digital undervisning så raskt det lar seg gjøre. Statsråd Asheim var i gårsdagens møte også opptatt av å minimalisere de negative konsekvensene for studenten som tiltakene medfører og at undervisningen opprettholdes. NSO-leder Marte Øien understreket også behovet for å ivareta kvaliteten i utdanningene så langt praktisk mulig.

Samtidig som det arbeides med de kortsiktige løsningen er det viktig for oss å være klar over at epidemien fortsatt er inne i en innledende fase. Nye vurderinger fra Folkehelseinstituttet tilsier at toppen kan nås mellom mai og oktober. Etter hvert som smitten brer om seg vil nytten av karantene avta og vi vil kunne vende tilbake til arbeidsplassene. Når det kan skje er det imidlertid knyttet stor usikkerhet til. Vi må derfor planlegge for en eksamensperiode hvor skoleeksamen ikke nødvendigvis kan gjennomføres og må erstattes av digital hjemmeeksamen, og en semesterstart hvor det fortsatt vil være begrensninger på fysisk samling av større grupper studenter og ansatte.

Statsministeren manet under gårsdagens pressekonferanse til dugnad for å minske smitte. Den skal vi naturligvis bidra til.

Dag Rune Olsen
Rektor