God start på nyåret for kunnskapsformidling. Vår kunnskap skal ut i samfunnet, og UiBs leksikonartikler leses som aldri før.

Møte mellom sjefredaktør for Store norske leksikon, Erik Bolstad, og rektor Dag Rune Olsen under Arendalsuka. Copyright: Store norske leksikon

Det snakkes for tiden mye om polarisering av samfunnet og hvordan blant annet ekkokamre, falske nyheter og alternative fakta på internett bidrar til dette. Jeg er selv opptatt av temaet og tar det for eksempel gjerne opp i taler og debatter, men jeg mener absolutt ikke at det ser mørkt ut for fremtiden. Den oppfatningen fikk jeg nylig nok et godt argument for.

I sin årlige rapport til oss kunne Store norske leksikon (SNL) fortelle at UiBs artikler i det digitale leksikonet ble lest ca. 5,5 millioner ganger i 2019. Det er en økning på 18 prosent fra 2018 og svært gledelig lesning i starten av 2020.

Det er fristende å tolke slike tall til å vise at folk, ja de ønsker pålitelig kunnskap. Og ikke minst kan de vise at folk stoler på kunnskap fra forskere. Dette må vi også huske på når vi bekymrer oss for skepsis mot akademia og at folk villedes av mindre pålitelige kunnskapskilder.

En viktig del av vårt samfunnsoppdrag er nettopp at kunnskapen vår skal formidles. Det er festet ved lov. For hva er verdien i kunnskap som ikke leses? Dette spørsmålet rokker for så vidt ved en omfangsrik, interessant og spennende debatt med viktige argumenter på begge sider. Men, vi kommer ikke unna at kunnskap som når ut til folk har påvirkning. Og når vår kunnskap skal formidles så er det nettopp fordi det er sett som hensiktsmessig for samfunnet. Derfor må vi være bevisst på hvordan vi når ut, og ikke minst på hvilke plattformer og hvem de treffer.

Formidling fra UiB skjer naturligvis på svært mange måter. Forskerne våre uttaler seg stadig i media, vi ser rekordhøye besøkstall ved Universitetsmuseet og studentene våre tar selvfølgelig med seg kunnskap fra oss når de skal videre etter endt utdanning. Men, kunnskapen som formidles via Store norske leksikon er interessant fordi folk i alle aldre aktivt går inn og leter den frem selv. Det treffer folk i hverdagen og vitner om en kunnskapstørst i samfunnet.

Det er en plattform folk stoler på. Dette understøttes også i en stor spørreundersøkelse hvor 84 prosent svarte at de stoler på leksikonet i stor eller svært stor grad. SNL forteller også at den største brukergruppen deres er unge, skoleelever og studenter. Dette viser nok også at den yngre generasjonen er habile nettbrukere og vet hvordan de skal forholde seg til informasjon på verdensveven. Alt dette forteller meg til syvende og sist at samarbeidet med SNL er veldig viktig for UiB.

Ettersom internettet har vevd seg inn i våre liv har det åpnet og tilgjengeliggjort diskusjonsfora og informasjonssider, på godt og på vondt. Det har vist at folk – ja de tørster etter kunnskap og slår gjerne opp for å lære. Da er steder som SNL utrolig viktig. Derfor vil jeg også rette en stor takk til alle ved UiB som har rollen som fagansvarlige eller som bidrar til artikkelskriving i Store norske leksikon. Dette er et enormt viktig verktøy for samfunnet vårt og det er helt avhengig av dere for å holde sin høye kvalitet.

Målet vårt skal være å fortsette med den positive trenden og øke den ytterligere fremover.

Dag Rune Olsen
Rektor