Skip to main content

I Neste Steg blir Harmonien og UiB et radarpar!

Forskerne Arve Aksnes og Susanne Flø Spinnanger og Musikkselskapet Harmonien tar oss med på en reise i universet.

«UiB og Harmonien er et viktig radarpar». «Kombinasjonen av kunnskap og musikk på dette nivået er nyskapende og viktig». Det skrev BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrand etter premieren på konsert- og formidlingsserien Neste Steg. Serie er et samarbeid mellom Harmonien og UiB om forskning og musikk som forsterker hverandre og som gir en større totalopplevelse.

Formidling er en sentral oppgave for et universitet, ikke minst fordi kunnskap har aller størst verdi når den deles. Derfor bør den også deles raust, og ikke bare mellom forskerkolleger verden over eller med våre egne studenter. Vårt formidlingsoppdrag omfatter også allmenheten. Tradisjonelt har forskere formidlet gjennom foredrag ved barneskoler og senioruniversiteter, i populærvitenskapelige bøker og kronikker, i radio og i tv-programmer. Dessuten bidro  UiB-forskere sist år til artikler i Store Norske Leksikon som ble lastet ned rundt 5 millioner ganger. Det skal vi fortsette med og være stolt av.

Men vi ønsker å utforske nye formidlingsformer og uttrykk. Samarbeid med utøvende kunstnere er ikke nytt for våre forskere. Professor Karin Pittman står sammen med komponist og forfatter Arild Brakstad og koreograf, regissør Anne-Terese Aasen og dramaturgen Ivar Tindberg bak metallica-operaen «Fish to March». Denne ble sist ble oppført på Corner-teateret i september nå i år. Professor Pittman har også vært tilknyttet «Alda Center for Communicating Science», New York. Dette er et senter oppkalt etter og opprettet av den amerikanske skuespilleren Alan Alda. Under åpningen av Festspillene i 2015 fikk publikum med dronningen og statsministeren i spissen en smakebit av forestillingen «Moana – the rising of the sea». Professor Edvard Hviding leder et EU-finansiert forskningsprosjekt om de samfunnsmessige og kulturelle konsekvensene av havstigning i Stillehavet forårsaket av klimaendringer. Forestillingen ble finansiert av blant annet EU som en nyskapende måte å formidle forskningsresultater. Forestillingen «…deler opplevelser som ikke kan fanges i forskningsrapporter», skriver Festspillene i programheftet.

Kunst berører oss emosjonelt. Derfor er kunsten også kraftfull i formidling av kunnskap. Neste Steg er nettopp et neste steg – i vår måte å formidle forskning. Gjennom å kople forskning og musikk inviterer Harmonien og UiB til samspill for refleksjon og meningsdannelse. Derfor er det også ekstra gledelig at kulturredaktør Bjerkestrand skriver at: «Her har du litt medisin mot trangsyn og vrangsyn», om den første forestillingen i serien.

 

Dag Rune Olsen
Rektor

von der Leyen nominerer ny kommisjonær for innovasjon og utdanning…og forskning

Carlos Moedas taler til de nordiske universitetene – samtidig som Ursula von der Leyens nye kommisjonærer annonseres.
Foto: Dag Rune Olsen

EU-kommisjonens påtroppende leder Ursula von der Leien presenterte tirsdag denne uken sine nye kommisjonærer på en pressekonferanse i Brussel. Mens denne pågikk holdt avgående kommisjonær for forskning og innovasjon, Carlos Moedas, tale til nordiske universitetsleder. Forventningen til hans arvtaker har vært høye og ryktene om hvem som skulle overta rollen tilsvarende mange. Det skal sies at det skapte en del usikkerhet og undring blant de nordiske universitetsrektorene da det viste seg at ingen av de nye, foreslåtte kommisjonærene hadde fått «forskning» med i sin tittel. Var dette et illevarslende signal fra kommisjonens påtroppende leder?

Mariya Gabriel blir ny kommisjonær for Innovasjon og Ungdom. I tillegg har hun også ansvar for forskning. Kommisjonsleder von der Leyen skriver i sitt oppdragsbrev til den nye kommisjonæren at hun innen forskning, utdanning og innovasjon skal blant annet:

  • Ferdigstille EUs neste forskningsprogram, Horisont Europa, og implementere programmet.
  • Sikre disruptiv forskning og nyskapende innovasjon.
  • Sørge for at forskning, politikkutforming og økonomiske prioriteringer går hånd i hånd.
  • Tredoble Erasmus Pluss-programmet i det kommende budsjettet.
  • Arbeide for eksellens og samarbeid innen nyskapningen «European Universities».
  • Utarbeide en handlingsplan for digitalisering i utdanning.
  • Se til bedre utnyttelse av EUs utvekslingsprogrammer.

EUs viktigste instrument i å utvikle forskning i Europa er rammeprogrammene. At von der Leyen pålegger sin nye kommisjonær å sette fart i utarbeidelsen av det nye rammeprogrammet «Horisont Europa», er en tydelig forpliktelse til fortsatt satsning på forskning. Noe annet ville for øvrig vært eksepsjonelt. Det interessante i Gabriels oppdrag er de klare ambisjonene og forventningene til nyskapningen «European Universities», hvor Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen er med i hver sin allianse. Universitetet i Oslo planlegger en søknad for neste fase av dette programmet. Også NTNU ser på mulighetene for deltakelse i slik allianse. For oss som inngår i et slikt forpliktende samarbeid om utdanning og med ambisjoner om tettere integrasjon, er dette gode signaler.

Når von der Leyen samler forskning, utdanning og innovasjon under en og samme kommisjonær så bidrar det til at barrierene mellom forskning og utdanning bygges ned. Det er en god ting for universiteter som er av den oppfatning at solid forskning også skal underbygge utdanning av høy kvalitet. Kommisjonær Gabriel vil imidlertid også få andre oppgaver. Faren er at forskning vil få mindre oppmerksomhet enn under Carlos Moedas.

De nye kommisjonærene og deres porteføljer ble annonsert midt under Carlos Moedas tale til de nordiske universitetsrektorene. Han fikk naturligvis spørsmål om dette var en endring i prioritering i forhold til den nå avtroppende kommisjonen. Profesjonelt nok avstod han fra å kommentere von der Leyens prioriteringer og inndeling av porteføljer. Men han var krystallklar på at med Gabriel som kommisjonær for både forskning og utdanning får vi både en erfaren og dedikert politiker med stor gjennomslagskraft.

 

Dag Rune Olsen
Rektor