Vi gleder oss til å fylle universitetsplassen med våre nye studenter.
Foto: Vebjørn Granum Kjersheim

Vi følger alltid nøye med på søkertallene til universiteter og høgskoler. Studenter er tross alt drivende for våre institusjoner. Derfor er det i år svært interessant å se en nedgang i det totale antallet førstevalgssøkere. Alle de fire store universitetene har opplevd dette. Universitetet i Oslo gikk ned med 991, NTNU med 986, Universitetet i Tromsø med 548 og Universitetet i Bergen hadde 116 færre førstevalgssøkere. Det er naturligvis gledelig for vår institusjon at denne nedgangen ikke er spesielt markant. Vi ser også med glede at markedsandelen vår har gått litt opp sammenlignet med de tre andre store. Og dessuten har flere av fagene vi har satset på økt.

 

Journalistikk, Medievitenskap (nå medier og kommunikasjon) og Medie og interaksjonsdesign er blant studiene som øker mest. Dette er et tydelig tegn på at klyngeeffekten i Media City er svært god. Vi har også svært gode kryptoforskningsmiljøer her ved UiB. Slike miljøer vil være avgjørende for Norges datasikkerhet i fremtiden, og derfor er det også betryggende å se at førstevalgssøkerne øker også her. Jeg må jo også nevne at vi ved UiB har det mest søkte studiet i Norge. Rettsvitenskap har hatt en markant økning i antall søkere med 101 stykker.

 

Likevel er det viktig å ha oppmerksomhet om rekruttering videre. Som årets tall viser er også de store universitetene i en hard konkurransesituasjon. Vi vil undersøke årets resultat og analysere hvordan vi i enda større grad kan lykkes med å kommunisere vårt brede og gode studietilbud til potensielle studenter i årene som kommer. Skal vi nå nye generasjoner av studenter må vi uansett investere enda mer i å synliggjøre hvorfor UiB er det rette studievalget når kommende søkere skal skåre UiB med hensyn til kvalitet, faglig bredde, arbeidslivsrelevans og et dynamisk studiemiljø.

 

Dag Rune Olsen
Rektor