Hva er den beste veien mot å bli et klimanøytralt universitet? Før vi kan fatte vedtak må problemstillingene vi står overfor drøftes nøye, for vi går noen dilemmaer i møte. I morgen tar vi et skritt mot å finne løsningene og drøfter veien mot klimanøytralitet som diskusjonssak i universitetsstyret.

 

Du kan lese mer om saken her.