Foto: Colourbox.com

BREXIT påvirker også norske studenter som vurderer å dra på utenlandsopphold. Statsråd Iselin Nybø gjorde dette tydelig i sin advarsel mot å søke seg til Storbritannia, ettersom usikkerheten er stor for Erasmus-programmet.

UiB er medlemmer i universitetsnettverket Coimbra Group. Vi stiller oss bak deres nylige uttalelse om å mobilisere utvekslingsnettverket for å vedlikeholde student- og ansattmobilitet med Storbritannia hvis Erasmus svikter. Gjennom våre veletablerte universitetsnettverk jobber vi for å vedlikeholde kunnskapsflyten på tvers av landegrenser.

Les uttalelsen her: Coimbra Group Statement on BREXIT