Studentpolitiker Stian Skarheim Magelssen utfordred UiBs mål om klimanøytralitet under Bærekraftkonferansen tidligere i år.
Foto: Eivind Senneset, UiB

Jeg lovte under årets bærekraftskonferansen av UiB skulle bli klimanøytrale innen 2030, istedenfor det vedtatte målet om 2050. Vi har nedsatt en gruppe som jobber med dette. De har en svært utfordrende oppgave, blant annet på grunn av vår gamle bygningsmasse. Men det skal vi greie. En annen utfordring er derimot den store reiseaktiviteten ved UiB, hvor jeg selv står for en betydelig del. På Høyden har regnet ut at mitt eget klimaavtrykk er fire ganger så stort som gjennomsnittet i Norge. Selv om reiseaktiviteten min er høy, så er dette en utfordring for hele institusjonen. UiB er et internasjonalt orientert universitet, og vi reiser mye for å være tilstede i utlandet. Klimaavtrykket til vår institusjon er med andre ord stort. Derfor lurer jeg på hvordan vi best kan håndtere dette. Gruppen som jobber med en plan for UiBs klimanøytralitet, skal presentere en sak for universitetsstyret. I denne legges ambisjonsnivået høyt. Vi kan oppnå klimanøytralitet allerede innen 2020, men bare ved kjøp av klimakvoter. Det viktige da er at kvotekjøpene må føre til reelle utslippskutt andre steder, hvis ikke blir det bare kjøp av god samvittighet. Hva tenker du om klimakvoter som virkemiddel for klimanøytralitet?

Dag Rune Olsen
Rektor ved UiB