Rektor Dag Rune Olsen anbefaler å følge relevante sider på sosial media.
Foto: Vebjørn Granum Kjersheim

ENGLISH VERSION BELOW THE LINKS

Hei, rektor Dag Rune Olsen her. Hjertelig velkommen til nytt semester hos oss, og vi håper du nå har kommet godt i gang!

Universitetet er stort, og det kan være utfordrende å få oversikt. Men det er lurt å få med seg hva som skjer ved vår campus, hvilke studentarrangement som holdes og hvilke saker som opptar oss. Dette kan du få oversikt over ved å lese overskrifter og saker i nyhetsoppdateringen på din Facebook.

Er du helt ny hos oss, så har du sikkert nok med å følge med på de nye fagene du tar. For at du ikke skal bli for overveldet har vi derfor satt sammen et utvalg av Facebook-sider vi anbefaler å følge.

Plutselig kommer du over noe relevant for dine studier, og kanskje finner du nettopp temaet for din kommende bachelor- eller masteroppgave her!

Sidene er fra universitetet og studentorganisasjoner. Her legges det blant annet ut arrangementer som fester og debatter, nyheter om forskning som påvirker samfunnet, studentsaker og samfunnsdebatter UiB deltar i.

Om du ikke bruker Facebook kan du finne mye av informasjonen ved www.uib.no, vi bruker også Twitter og Instagram.

Lykke til med studiene!

Du kan klikke på linkene under og følge sidene / You can click the links below and follow the pages:

UNIVERSITETET I BERGEN / UNIVERSITY OF BERGEN
https://www.facebook.com/unibergen/

STUDENTPARLAMENTET UiB / THE STUDENT PARLIAMENT AT UiB
https://www.facebook.com/spuib/

INTERNATIONAL STUDENTS UNION OF BERGEN (ISU UiB)
https://www.facebook.com/ISU.UiB/
Especially recommended for international students

REKTORATET / RECTORATE 
https://www.facebook.com/UiBrektoratet/

DITT FAKULTET OG INSTITUTT / YOUR FACULTY AND INSTITUTE

Mange institutt har også egne sider. / Many institutes have their own pages.

STUDVEST
(Studentavis/Student newspaper)
https://www.facebook.com/studvest/

STUDENTERSAMFUNNET / BERGEN STUDENT SOCIETY
(Arrangementet som debatter og fester / Events like debates and parties)
https://www.facebook.com/studentersamfunnet/

SAMMEN
Studentsamskipnaden på Vestlandet / Student Welfare Organization of Western Norway
https://www.facebook.com/sammenbergen/

STUDENTUTVALGET OG FAGUTVALG
 / STUDENT COMMITTEE
Studentutvalg (fakultet) og fagutvalg (institutt) representerer deg som student.

Mange fagutvalg har også egne sider.  / Many student committees also have their own pages.

UiB ALUMNI
(nettverk for tidligere studenter/network of former students)
https://www.facebook.com/UiBAlumni/ 
Poster om tidligere studenter med inspirerende yrkesvalg/Posts about former students with inspiring jobs.

IT UiB
https://www.facebook.com/itavduib/  

UTDANNING I BERGEN / STUDY BERGEN
https://www.facebook.com/utdanningibergen/
https://www.facebook.com/Study-Bergen-53115292988/ 

 

ENGLISH VERSION

Hello, I am rector Dag Rune Olsen and I would like to welcome you all to a new semester here at the University of Bergen (UiB).

The university is big and it can be challenging to get an overview. However, it is a good idea to follow what happens on campus, to know about the student events that take place and to pay attention to the societal matters that interest UiB. An easy way to get an overview is by reading headlines and articles in the news feed on your Facebook.

If you are new at UiB, you are probably busy with getting into different classes and lectures. We do not want to overwhelm you, and therefore we have put together a selection of Facebook-pages we recommend you to follow.

Suddenly you may find something relevant to your studies in your news feed, and maybe you will find inspiration for your bachelor- or master-thesis.

The pages we recommend are from the university and student organizations. Among other things they post about events, such as parties and debates, news about research affecting society, student issues and social debates UiB participate in.

If you do not use Facebook, you can find a lot of information at www.uib.no, we also use Twitter and Instagram.

The best of luck with your studies!