Statsministeren poengterte i sin halvårlige pressekonferanse at norsk forskning har hentet 2% fra EUs rammeprogram for forskning og utvikling, Horizon 2020. Rektor Dag Rune Olsen kan gledelig meddele at nesten 25% av EU-midler som går til norsk HoU-sektor hentes inn av UiB.