Man må digitalisere undervisning i sin helhet, ikke bare forelesninger.

Svar til Forskerforum: https://www.forskerforum.no/forelesninger-pa-nett-ga-darligere-karakterer-og-hoyt-fravaer/