Kjære studenter og medarbeidere, nok et innholdsrikt år går mot slutten. I den anledning er det en glede for oss å oppsummere noen høydepunkter, og ikke minst å ønske god jul.

2017 har vist at det stadig er mange hendelser på den internasjonale arenaen som krever universitetenes kompetanse. Verdensutviklingen spesielt i vest og øst medfører et behov for å henge med på begge fronter.

Eksempelvis foregår det en velferdsøkning i Kina, samtidig skal globale utfordringer møtes. Denne prosessen skaper internasjonale virkninger, og derfor må den også forstås. Et annet område hvor vår kunnskap bidrar til forståelse er internasjonale konflikter. I 2017 har nok krigen i Syria vært mest markant. Et siste eksempel er det stadig økende oppmerksomhet på klimakrisen, som viser et skiftende fokus og en økende annerkjennelse av problemet, og dermed også behovet for forskning. Vi ønsker å bidra slik universitetene tradisjonelt sett bidrar, ved å være en kilde til kunnskapsformidling og -forvaltning på vegne av resten av samfunnet.

Fra universitetet ser vi stadig at våre forskere er kalt inn for å kommentere og gi faglige perspektiver i internasjonale saker. Dette illustrerer at universitetet har en viktigere rolle enn noen gang. Spesielt med tanke på å motarbeide falske nyheter og feilinformasjon. Fagkunnskapen vi forvalter er uvurderlig i møte med de store samfunnsutfordringene.

Hav, liv, samfunn; ordene for strategien vår viser hvilket fokus vi har for å møte samfunnsutfordringer og for å styre utviklingen vår. Plasthvalen fikk enorm medieoppmerksomhet, og den understreket virkelig at det er viktig å se mot havet. Både for mulighetene og mot utfordringene vi finner der. Forskningen vår vil være avgjørende på dette området fremover.

Gjennomføringen av satsningene våre er kommet fysisk til syne i bygningsmassene våre. Det nye fakultetet for Kunst, Musikk og Design ble åpnet i Snøhettas prisbelønte bygg. Studentene ved KMD har mye å by på, og vi ser frem til enda flere spennende bidrag fra dem i året som kommer. Rollen vår som breddeuniversitet har gjennom KMD blitt ytterligere understreket.

Det nye Media City Bergen markerer også den første åpningen av klyngebyggene vi deltar i. Bygget er i seg selv svært imponerende, men å se at det fremmer samarbeid mellom klyngepartnerne er det tellende elementet. Klyngetankegangen er å samle offentlige, private og akademiske aktører på ett sted. Media City Bergen-suksessen viser at det fungerer!

I tillegg til dette har vi åpnet vi Klimaklyngen ved Geofysen. Vi har òg startet og organiserte arbeidet med Middelalderklyngen, Fintek, Helseklyngen og Marin klynge. Årets arbeid med klynger veier tungt for fremtidens utvikling av forskning og utdanning.

Samarbeid kan også sees i tverrfaglighet, og vår nye SFF var et høydepunkt på dette feltet. Centre for Early Sapiens Behaviour, ledet av Christopher Henshilwood, viser nettopp hvor viktig tverrfaglighet er. Vi har også på et mer generelt nivå kunnet skryte av alle våre forskere som gjorde det svært godt på den internasjonale siteringsindeksen.

Årets spenningssak må sies å ha vært dramaet rundt vikingeskatten. For det var et sørgelig syn som møtte våre kollegaer da de kom på jobb 14. august. Media, og gjennom dem Norges befolkning, fulgte nøye med. Det var med stor glede og lettelse at vi kunne melde om at mesteparten av skatten omsider kom til rette igjen, om enn noe skadet.

Mot slutten av året har #Metoo-kampanjen preget mediebildet. Kampanjens innhold er viktig, og den har også truffet vår sektor. Som det har fremgått har det hos oss vært behov for ytterligere tiltak og mer oppmerksomhet enn vi har hatt tidligere. Tematikken er svært alvorlig og har for mange vært en vekker. Det er dessuten positivt at den løftes frem slik at vi får jobbet konstruktivt med problemet fremover.

En mindre kjent side av vår institusjon er at vi har en rekke lærlinger hos oss som får sin arbeidspraksis her. Dette er også noe vi er veldig stolte av, og helt på tampen av året ble vi til og med tildelt utmerkelsen som «Årets statlige lærlingebedrift».

Det har med andre ord vært et år med mange hendelser av ulik karakter. Enten de har vært positive eller negative er dette noe vi takler sammen. Studenter og ansatte. Sammen forvalter vi en kunnskap definert av sin kvalitet. Det er med denne at vi utdanner, forsker, utvikler og skaper. Slik oppfyller vi også vårt samfunnsmandat, og dette vil jeg takke dere alle for. I år som alle tidligere år.

Til slutt vil jeg gjerne få takke for å ha blitt gjenvalgt til ny rektoratsperiode, sammen med et delvis nytt rektorat. Jeg vil òg gratulere alle nye, og den fornyede, dekaner.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle god jul, og et godt nytt år!

 

Dag Rune Olsen
Rektor