Ny rapport gir verdifull kunnskap om studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning.

For første gang får norske universiteter og høgskoler innsikt i hvordan studentene flytter seg mellom institusjoner. Dette er viktig fordi vi som utdanner i liten grad har hatt kunnskap om hva som skjer når en student slutter hos oss: Flytter studenter til andre institusjoner eller faller de ut fra høyere utdanning?

Rapporten «Analyse av studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning i Norge» er utformet på oppdrag fra Universitetet i Bergen. Gjennom dette initiativet får ikke bare UiB, men hele sektoren, informasjon vi trenger for å kunne sette inn riktige tiltak, og få flest mulig studenter til å fullføre en grad.

UiB har lenge sett behovet for å sikre kunnskap på området. Dette er ikke bare viktig for utdanningsinstitusjonene, men selvsagt også for storsamfunnet. Vi har ansvar for å utdanne fremtidens arbeidstakere, med den kompetansen og ferdighetene samfunnet trenger.

Rapporten gir innsikt i andel studenter som fullfører et utdanningsløp eller som faller ut av den høyere utdanningssektoren. Analysene viser at 63,6 prosent av studentene som startet på et 3-årig bachelorprogram høsten 2010, oppnådde en grad. Av studentene som startet sin utdanning hos UiB, oppnådde 63,2 prosent en bachelorgrad, enten hos oss eller ved en annen utdanningsinstitusjon. Gradsoppnåelsesandelen til UiB er høyere enn hos de andre BOTT-universitetene (UiO, NTNU og UiT).

UiB scorer også lavere på sektorfrafall enn resten av sektoren: 17,7 prosent av studentene ved UiB slutter, uten å gå over til en annen utdanningsinstitusjon. Det samlede sektorfrafallet for alle institusjoner som gir høyere utdanning (andel studenter som avslutter studiet uten å oppnå bachelorgrad) er på 23,8 prosent. Dette er et tall som må tas på alvor. Når nesten en fjerdedel av studentene som begynner å studere i sektoren, ikke oppnår en grad, må vi som utdanner spørre oss: Har vi gjort en god nok jobb i rekrutteringen for å formidle hva det vil si å ta en høyere utdanning og har vi gjort en god nok jobb i oppfølging av studentene underveis i deres studier?

Selv om frafallstallene for UiB er bedre enn for sektoren samlet, må også vi se både på rekrutteringsarbeidet og studietilbudet vårt. God kommunikasjon med potensielle studenter er avgjørende for at de skal kunne ta utdanningsvalg som svarer til forventningene. Vi vil vurdere om inngangen til bachelorprogrammene våre kan bli breiere, slik at en har flere muligheter til å velge løp etter et årsstudium. Innen 2019 skal alle våre studenter ha tilbud om en mentor, som kan gi veiledning på det faglige, videre utdanningsplaner, men også støtte opp om det sosiale. Vi jobber også for å sikre muligheten til praksis for alle studenter. Disse tiltakene mener vi vil være viktige for å øke sannsynligheten for at studenter fullfører en grad.

Vi håper og tror rapporten vil bli et godt, kunnskapsbasert grunnlag for hele den høyere utdanningssektoren i det videre arbeidet mot vår felles mål: Å sikre at flest mulig studenter lykkes og fullfører et utdanningsløp som vil ruste for framtidens arbeidsliv.

Oddrun Samdal

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen