Nybygget på Møllendal vil, som det største kulturbygget i Bergen på 40 år, gi kulturbevisstheten i Bergen og på Vestlandet et løft.

Bergen har visjon om å være en internasjonal kunstby; synlig, samfunnsrelevant og fremtidsrettet. Ambisjonene om å være i forkant internasjonalt, sette dagsordenen og satse både spisst og bredt, er høye. Hva har så et bygg å si for Bergen og for denne visjonen? En hel del, vil vi påstå.

Kunst- og designmiljøene i Bergen har til nå vært spredt utover byen i mange ulike lokaler. Det sier seg selv at dette gjorde samarbeidet vanskelig, og at potensialet i å utvikle ett sterkt og samlet miljø ikke kunne utnyttes fullt ut. Med samlokaliseringen i Møllendal, har vi fått en synlig og slagkraftig arena der fagfeltene eksponeres for hverandre på tvers. Dette får også ringvirkninger for kunst- og kulturbyen Bergen.

Bygget er viktig i seg selv. Lokalene er skreddersydd for å drive kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå innen kunst og design, og vil huse en av Nordens mest fremtidsrettede utdanninger på feltet. En satsing på en milliard kroner, sier noe om forventningene til hva fakultetet skal bidra med, og om verdien dette har for samfunnet.

Dette er også første gang kunst- og designutdanningene i Bergen er samlet under samme tak, som en spydspiss i en ny kunstbydel. En slik samlokalisering gir store muligheter, ikke minst i å utvikle nye grenseoverskridende kunstneriske uttrykk i områdene mellom kunst, musikk og design, og i å skape forbindelser mellom kunstnerisk og vitenskapelig forskning. Det nye ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid med 15 nye stipendiatstillinger er et godt eksempel på dette.

Bygget står stødig på en akse som strekker seg fra Møllendal, via Grieghallen og Kode, til Den Nationale Scene. Med 600 studenter og 130 ansatte, er fakultetet et stort apparat sett i et byperspektiv. Fakultetet har allerede tett kontakt med byens mangfoldige kunstmiljø, men samlokaliseringen gjør at vi bedre koordinert og mer målrettet kan videreutvikle våre forbindelser til de store kunst- og kulturinstitusjonene. For eksempel med Kode, Festspillene, Bergen Assembly og Borealis Festival. Som prodekan for forskning, Anne-Helen Mydland, sa i et intervju: Bergen er ikke størst eller mest sentralt, men dette bygget er som en megafon inn i Bergens kulturliv og viser ambisjoner.

Vi tror også at nybygget gjør oss til en mer synlig samarbeidspartner internasjonalt, og i neste omgang Bergen til et mer attraktivt sted å studere, utvikle og forske på kunst. Våre ansatte er aktive i internasjonale nettverk som genererer forskningsprosjekter, konserter, utstillinger og utveksling. Dette nettverket bringer vi til Bergen. Også disse, i tillegg til våre egne studenter og ansatte, drar ut som ambassadører for kunst- og kulturbyen Bergen.

Nettopp å åpne seg mot verden, har vært viktig for alle involverte aktører i utviklingen av det nye Snøhetta-bygget. Kunsten skal ha rom til å utvikle seg på egne premisser, men den skal også formidle og vende seg ut mot samfunnet. Fakultetet har mellom annet fått en egen offentlig sone som gir publikum tilgang til de store prosjekthallene, galleri, bibliotek, materialbibliotek og kafé. Det er viktig for å åpne oss mot byen og publikum.

Men vi er enda ikke i mål. Skal vi lykkes fullt i å realisere ambisjonen om å skape et fakultet som er en premissleverandør for den internasjonalt orienterte kulturbyen Bergen, må vi få samlet alle miljøene i Møllendal. Vi trenger videre støtte fra Bergen kommune for å realisere et nytt bygg for Griegakademiet på nabotomten, og er spente på å se bevilgninger over statsbudsjettet. Vi er optimister i så måte. Statsbygg eier tomten og planleggingen har allerede kommet langt.

Gjennom sammenslåingen av Kunst- og designhøgskolen og musikkmiljøet ved universitetet, har vi tatt et viktig skritt mot et fullverdig fagmiljø. Dette vil bidra til at Bergen som kunst- og kulturby blir enda mer attraktiv; for de som skaper og forsker på kunst, design og musikk, men også for Bergen som en internasjonal møteplass. Slik vil nybygget på Møllendal, som det største kulturbygget i Bergen på 40 år, gi kulturbevisstheten i Bergen og på Vestlandet et løft, og være avgjørende i å nå visjonen om kunstbyen Bergen.

Dag Rune Olsen

Rektor

Universitetet i Bergen

Innlegget ble først publisert hos BT, 11.10.2017.